Logo Friele Farmer Friendly


Friele Farmer friendly er en smakfull kaffeserie av høy kvalitet. For hver pose du kjøper, gir vi et fast beløp til et dedikert prosjekt som støtter kaffebønder og forbedrer deres hverdag.

Så langt har vi donert*

746 637 KR

til prosjekter som hjelper kaffebønder

For hver pose av Friele Farmer friendly-kaffe du kjøper, gir vi et fast beløp til et dedikert prosjekt. Vi gir kr 2,50 for hver pose med hele bønner og kr 1,20 for hver pose med filterkaffe. De utvalgte prosjektene våre i Colombia og Honduras gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og for å forbedre deres hverdag.

Fra lansering i september 2021 til uke 24 2023      

Prosjekt i Colombia

Donasjonen til dette prosjektet gir støtte til kaffeutdanning for den kommende generasjonen av kaffebønder. Det innebærer trening og opplæring mellom kaffebønder og elever på lokale skoler i området. Programmet er utviklet sammen med kaffebønder for å kunne tilby den kommende generasjonen de beste metodene for bærekraftig kaffeproduksjon.

Prosjekt i Honduras

Donasjonen til dette prosjektet bidrar til at kvinner og ungdom blir inkludert i samfunnsutviklingen i kaffeområder. I tillegg vil prosjektet bidra til at man forbedrer levevilkårene for familiene gjennom tilgang til drikkevannssystemer og solcelleanlegg.

Produkter i serien

Friele Farmer friendly er en spennende og smakfull kaffeserie av høy kvalitet fra spesielt utvalgte områder. Alle variantene er 100 % sertifisert og laget på arabica-bønner. Serien består av to varianter med hele kaffebønner og to varianter med filtermalt.

Friele Farmer friendly

Hele bønner

For hver pose Friele Farmer friendly hele bønner du kjøper, gir vi kr 2,50 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter i hele bønner. Varianten BRASIL er mellombrent og varianten HONDURAS er mørkbrent.

Friele vi støtter med 2,50 for hver pose

Friele Farmer friendly

Filterkaffe

For hver pose Friele Farmer friendly filterkaffe du kjøper, gir vi kr 1,20 til et dedikert prosjekt som gir støtte til kaffebønder for mer effektiv kaffedyrking og forbedrer deres hverdag. Friele Farmer friendly finnes i to varianter som filterkaffe. Varianten GUATEMALA er lysbrent og varianten LATIN-AMERIKA er mellombrent.

Friele vi støtter med 2,50 for hver pose